Цели на проекта

Мисията на проекта е създаването на ефективна мрежа от европейски градове, целяща да отговори на предизвикателствата, свързани с нашето нематериално културно наследство, неговото опазване, валоризация и продължаване. По тази причина, ние решихме да създадем обща платформа за дискусия, обмяна на опит и сътрудничество. Тъй като европейското и междусекторно
сътрудничество са от решаващо значение за постигането на нашите цели, стремежът ни е да ангажираме в дейността на Мрежата местните партньори от всяка от включените общини.

Имате възможност да следите развитието на проекта чрез многоезичния сайт , където публикуваме актуална информация, подробен календар и програма на събитията по проекта, постигнатите резултати, тематични форуми. Освен това, тъй като основните дей ности по проекта са насочени към създаването на ефективна мрежа, са създадени тематични раздели, съдържащи специализирани информационни материали, дискусионни теми, съобщения и
новини. Също така има тематични дискусии и форма за обратна връзка, чрез които имате възможност да ни изпратите отзиви и да общувате с участници от останалите градове в Мрежата. Ще получавате редовна информация и по електронна поща чрез бюлетина на Мрежата. Имате възможност да се присъедините към Мрежата и в социалните мрежи Facebook, Twitter и Google +.