Дейности

В рамките на проекта, ще организираме шест различни тематични събития, всяко в различен град - партньор в Мрежата.

Първата среща по проекта ще се проведе в Херюда, Швеция, където ще бъдат представени за обществено обсъждане първоначалните версии на стратегическите документи на Мрежата.

Структурата, приоритетите и целите на Мрежата ще бъдат предложени за обществено обсъждане и изменения по време на Уъркшопа в Тенерифе, Испания. Експерти в релевантните сектори ще обменят добри практики и ще предложат конкретни мерки за развитие на културния туризъм и опазването на културното наследство.

Форумът в Гърция ще допълни резултатите от Уъркшопа, като акцентира върху диалога между поколенията и активния живот на възрастните хора. Събитието ще събере всички целеви групи и темите ще бъдат: валоризация и продължаване на традиционната култура, насърчаване на обмена на опит и знания между поколенията, традиционната култура и предприемачеството.

Тъй като малките и средни предприятия са в основата на развитието на местните общности, тяхното участие е от решаващо значение за постигането на целите на Мрежата. Международното изложение „Културен туризъм” в Малта е планирано, с цел да се даде възможност на работещите в сферата на културата и туризма да създадат устойчиви партньорства, да получат достъп до нови пазари, да обменят идеи и опит.

Изложението ще бъде последвано от Фестивал на традиционните култури и занаяти, който цели да създаде връзки между традиционните артисти и занаятчиите, давайки възможност на гражданите да се докоснат до културното разнообразие на Европа. Фестивалът ще бъде интегриран в ежегодния международен фестивал „Пирин фолк” Сандански, България.

Проектът ще приключи със заключителна конференция в Сепино, Италия, където ще бъдат представени резултатите от проекта, окончателната структура на Мрежата, нейните стратегически приоритети, дългосрочни цели и план за действие.