• Home
  • /МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Мрежата е създадена в рамките на проект “Towards Excellence in CulturalTourism”/ "Мрежа за развитие на културен туризъм", с финансовата подкрепана програма „Европа за гражданите 2007 - 2013, Действие 1 Активни граждани за Европа, Мярка 1.2. Мрежи от побратимени градове.
Проектът има за цел насърчаване на сътрудничеството между общините на Eвропейско равнище на тема: Опазване и валоризация на нематериалното културно наследство чрез културен туризъм. Община Сандански е координатор на международната инициатива, а партньори са община Херюда, Швеция; община Агия, Гърция; Асоциация на местните власти,
Малта; Асоциация за развитие на Санта Крус де Тенерифе, Испания и община Сепино, Италия.
Основната ни цел е да разработим адекватни стратегии и мерки, с които да популяризираме нашето културно наследство и да спомогнем неговото попълноценно интегриране към вече съществуващите туристически услуги на територията на всяка от общините , включени в проекта. Обединява ни идеята, че традициите, фолклорът и занаятите представляват важен ресурс
от социална и културна гледна точка. В тази връзка, предприемането на съвместни и координирани действия за опазването и валоризацията им е от основно значение за постигането на устойчив растеж, както за местните общности, така и за Европейския съюз като цяло.
Международният проект ще срещне местните власти, младите и възрастните, хората на изкуството, малките и средни предприятия, неправителствените, културни и туристически организации от шестте европейски държави, партньори по проекта.